Yurt Kuralları

Öğrenciler, Yurt Müdürlüğü tarafından belirlenmiş bulunan ve yurdun günlük çalışma düzenine uymak zorundadırlar.

  • Yurdumuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel bir yurttur. Bu yönetmelik kurallarına uyulur.
  • Yemeklerde ve yurdun rutin işleyişinde vakit cetveline riayet edilir.
  • Yatakhane ışıkları ve kantindeki televizyon 23.00’da; internet ise 24.00’da kapatılır.
  • Yurt dâhilinde sigara içmek yasaktır.
  • Etüt odaları 24 saat açıktır. Etütlerde, yatakhanelerde ve koridorlarda katiyen gürültü yapılmaz.
  • Her türlü siyasî, bölücü, müstehcen veya herhangi bir cemaatin yayınları yurda sokulmaz, yasadışı örgüt faaliyetleri yapılamaz ve toplantılarına gidilemez.
  • Öğrenciler, söz ve davranışlarıyla her türlü aşırılıktan ve kırıcılıktan sakınırlar.
  • Yurda alkollü gelmek, yurtta alkol bulundurmak kesinlikle yasaktır.