• Doðalgazlý, 24 saat sýcak su
  • Üç öðün kaliteli yemek
  • Sessiz ders çalýþma etüdleri
  • Kablosuz Ýnternet eriþimi
  • Üniversite kampüslerine kolay ulaþým
  • Temiz ve rahat yatak odalarý
  • Çamaþýr yýkama, kurutma
    ve ütüleme imkaný
  • Elbise ve kitap dolaplarý
Yurdumuzun önünden geçen otobüs hatlarý:
8D, 8E, 14B, 14ES, 11E, 129T, 15BK, 15ÇK

Kolay Ulaþým
Göztepe Kampüsü 20 dk.
Haydarpaþa Kampüsü 15 dk.
Doðuþ Üniversitesi 10 Dk.
Yeditepe Üniversitesi 45 Dk.